polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Informujemy Państwa, że spółka Gór-Stal z siedzibą w Gorlicach przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych poszczególnych kategorii osób znajdą Państwo w zakładce „Twój wizerunek”, „Kontrahenci”, „Autorzy ekspertyz, atestów, certyfikatów”. W zakładce „Do pobrania" znajdą Państwo wyciąg z Polityki Ochrony Danych Osobowych, w którym w sposób szczegółowy opisane zostały uprawnienia osoby, której dane dotyczą. Ponadto, w zakładce „Do pobrania" znajdą Państwo przykładowe formularze, z których mogą Państwo skorzystać, w celu skierowania określonego żądania do spółki Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, w zakresie przetwarzania danych osobowych. Formularze te zostały stworzone, w celu ułatwienia Państwu wykonywania praw wynikających z przepisów prawa. Mogą Państwo skorzystać z tych formularzy, choć nie muszą.

gór-stal